Mermaids: The Body Found

Mermaids: The Body Found เป็นสารคดีที่ออกอากาศทางช่องแอนิมอลแพลนเน็ต โดยดิสคัฟเวอรีแชนแนล แพร่ภาพออกอากาศทางแอนิมอลแพลนเน็ตเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ. 2012 และทางดิสคัฟเวอรีแชนแนลในวันที่ 17 มิถุนายน ปีเดียวกัน