Microsoft_Windows

ภาษาสื่อสาร 138 ภาษา[1]
วิธีการอัปเดต
  • วินโดวส์อัปเดต
  • วินโดวส์แอนีไทม์อัปเกรด
  • วินโดวส์สโตร์
  • วินโดวส์เซิร์ฟเวอร์อัปเดตเซอร์วิส
วันที่เปิดตัว 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528
เว็บไซต์ windows.microsoft.com
แพลตฟอร์มที่รองรับ ARM, ไอเอ-32, ไอเทเนียม, เอกซ์86-64
ผู้พัฒนา ไมโครซอฟท์
สัญญาอนุญาต ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์แบบจำกัดสิทธิ์
เขียนด้วย ซี, ซี++, ภาษาแอสเซมบลี 
รูปแบบรหัสต้นฉบับ ไม่เปิดเผยต้นฉบับ
ตัวจัดการแพกเกจ วินโดวส์อินสตอลเลอร์ (.msi), วินโดวส์สโตร์ (.appx)[2]
รุ่นเสถียร Windows 10 รุ่น 1903 / 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
สถานะ ปัจจุบัน/เสถียร
ส่วนติดต่อผู้ใช้ปริยาย วินโดวส์เชลล์