Missionary Church of Kopimism
Missionary Church of Kopimism

Missionary Church of Kopimism

Missionary Church of Kopimism เป็นกลุ่มของผู้ศรัทธาการแชร์ไฟล์ ก่อตั้งโดย ไอแซก เจอร์ซัน นักปรัชญาอายุ 19 ปี[1] โดยอ้างว่าการคัดลอกข้อมูลข่าวสาร เป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในลักษณะของวิทยาทาน[2][3][4] กลุ่มผู้ศรัทธามีฐานหลักอยู่ที่ประเทศสวีเดนปัจจุบันกลุ่ม Missionary Church of Kopimism ได้รับการยอมรับตามกฎหมายของสวีเดน โดยหน่วยงาน Swedish Legal, Financial and Administrative Services Agency ("kammarkollegiet") แล้ว ว่าเป็นองค์กรหรือกลุ่มทางศาสนา ภายหลังจากที่ได้พยายามยื่นคำขอจัดตั้งเป็นครั้งที่สาม [1][5]ผู้ศรัทธาในลัทธินี้จะถูกเรียกว่า Kopimist คำนี้มีที่มาจากวลีว่า copy me