NK THX
NK THX

NK THX

NK THX เป็นโรงภาพยนตร์ในเครือของบริษัท เอ็นเค เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ในเครือ บริษัท นนทนันท์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด บริหารโดย นายสุพจน์ พิสิฐวุฒินันท์ มีจุดเด่น คือเป็นโรงภาพยนตร์ที่ฉายในระบบ THX ทั้งหมด