Nepenthes × trusmadiensis
Nepenthes × trusmadiensis

Nepenthes × trusmadiensis

Nepenthes × trusmadiensis ( ได้ชื่อตามภูเขาตรุส มาดี (Trus Madi)) หรือ Trus Madi Pitcher-Plant,[2] เป็นลูกผสมตามธรรมชาติของหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่มีชื่อเสียงสองชนิดของบอร์เนียวคือ N. lowii และ N. macrophylla N. × trusmadiensis ถูกจำกัดอยู่ในภูเขาตรุส มาดีเท่านั้นเพราะเป็นที่เดียวที่พ่อและแม่อยู่ที่เดียวกัน[3]