Nepenthes_stenophylla
Nepenthes_stenophylla

Nepenthes_stenophylla

Nepenthes stenophylla หรือ Narrow-Leaved Pitcher-Plant,[1] เป็นหม้อข้าวหม้อแกงลิงถิ่นเดียวของเกาะบอร์เนียว[2] มีหม้อทรงกรวยสูง 25 ซม.[3] ถูกจัดสถานะการอนุรักษ์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์ในบัญชีแดงของสหภาพเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ[4]ชื่อ stenophylla มาจากภาษากรีกจากคำว่า steno (แคบ) และ phylla (ใบ) ซึ่งหมายถึงรูปทรงของแผ่นใบ