Oh Se-hun

ขออภัย ยังไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Oh Se-hun

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

English version Oh Se-hun


Oh Se-hun

ส่วนเกี่ยวข้อง
RR O Se-hun
เครื่องดนตรี เสียงร้อง
เว็บไซต์ exo.smtown.com
อาชีพ
  • นักร้อง
  • นักแสดง
  • นายแบบ
ชื่อจริง 오세훈
MR O Se-hun
ฮันกึล 오세훈
ค่ายเพลง เอสเอ็มเอนเตอร์เทนเมนต์
เกิด โอ เซ-ฮุน
12 เมษายน ค.ศ. 1994 (26 ปี)[1]
แขวงมังอู, เขตชุงนัง,โซล, ประเทศเกาหลีใต้
ช่วงปี 2012–ปัจจุบัน
ฮันจา
แนวเพลง เคป็อป
ศาสนา ศาสนาคริสต์[ต้องการอ้างอิง]