Optimystique
Optimystique

Optimystique

Optimystique เป็นอัลบั้มแรกของยานนี ในแนวดนตรีนิวเอจ ยานนีออกอัลบั้มแรกในปี พ.ศ. 2527 ภายใต้การควบคุมดูแลของ Atlantic และ Private Music ในปี พ.ศ. 2532Optimystique เป็นอัลบั้มแรกที่อัดเสียงในสตูดิโอเมื่อปี พ.ศ. 2523 ใช้ระยะเวลาในการบันทึกเสียง 3 ปีก่อนวางจำหน่ายครั้งแรกในปี พ.ศ. 2527