PHTML Encoder
PHTML Encoder

PHTML Encoder

PHTML Encoder เป็นโปรแกรมเข้ารหัสประเภทแชร์แวร์ที่ถูกพัฒนาโดย RSSoftware Lab โดยรองรับขั้นตอนวิธีการเข้ารหัสหลากประเภท โปรแกรมนี้ถูกเขียนขึ้นสำหรับทำงานทั้งบนระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์ วินโดวส์ และลินุกซ์PHTML Encoder ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเข้ารหัสพีเอชพีสคริปต์ก่อนที่จะทำการแจกจ่ายออกไป เพื่อไม่ให้ผู้อื่นทราบตรรกะของผู้พัฒนาได้ ทั้งยังสามารถกำหนดให้สคริปต์ที่ถูกเข้ารหัสทำงานเฉพาะบนเครื่องใดเครื่องหนึ่ง เพื่อให้สคริปต์ดังกล่าวทำงานได้เฉพาะบนเครื่องของผู้พัฒนาได้ โปรแกรมสามารถทำงานได้บนทุกแพลตฟอร์มที่รองรับการทำงานของภาษาพีเอชพี และยังมีส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ทั้งแบบกราฟิก และ command-line อีกด้วยนอกเหนือไปจากตัวโปรแกรมแล้ว ทาง RSSoftware Lab ยังมีการขายซอร์สโค้ดของโปรแกรมพร้อมสิทธิ์ในการปรับแก้อีกด้วย นี่แตกต่างจากโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ตรงที่ไม่อนุญาตให้มีการแจกจ่ายซอร์สโค้ดของโปรแกรมต่อ และผู้ใช้ต้องซื้อตัวซอร์สโค้ดจากทางบริษัท แทนที่จะเป็นการแจกจ่ายเสรี