PSR B1257+12 A
PSR B1257+12 A

PSR B1257+12 A

PSR B1257+12 A เป็นดาวเคราะห์นอกระบบที่อยู่ห่างจากโลกประมาณ 980 ปีแสง ตั้งอยู่ในกลุ่มดาวหญิงสาว ดาวเคราะห์นี้นับว่าเป็นวัตถุที่โคจรอยู่ด้านในสุดรอบพัลซาร์ PSR B1257+12 หรืออาจเรียกว่าเป็นดาวเคราะห์พัลซาร์ก็ได้ มวลของดาวเคราะห์นี้เท่ากับประมาณสองเท่าของมวลดวงจันทร์ของโลก นับถึงปี ค.ศ. 2005 ดาวเคราะห์ดวงนี้จัดว่าเป็นดาวเคราะห์ที่มีมวลน้อยที่สุดเท่าที่เรารู้จัก รวมทั้งดาวเคราะห์ในระบบสุริยะด้วย[2]

แหล่งที่มา

WikiPedia: PSR B1257+12 A http://physicsworld.com/cws/article/news/2005/feb/... http://adsabs.harvard.edu/abs/1994Sci...264..538W http://adsabs.harvard.edu/abs/2003ApJ...591L.147K http://www.astro.psu.edu/users/alex/pulsar_planets... http://www.astro.psu.edu/~niel/astro550/week07-wol... http://exoplanet.eu/planet.php?p1=PSR+1257%2B12&p2... http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=PSR... //www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17732735 http://www.extrasolar.net/planettour.asp?StarCatId... //arxiv.org/abs/astro-ph/0305536