PSR B1620-26 b
PSR B1620-26 b

PSR B1620-26 b

PSR B1620-26 b เป็นดาวเคราะห์นอกระบบ อยู่ห่างจากโลกประมาณ 12,400 ปีแสง โดยอยู่ในกลุ่มดาวแมงป่อง โดยชื่อเล่นอย่างเป็นทางการ คือ "เมธูเสลาห์" และ "ปฐมดาวเคราะห์" ดาวเคราะห์ดวงนี้อยู่ในวงโคจรดาวเคราะห์เซอร์คัมบิเนรี วงโคจรรอบดาวทั้งสองของ ดาวPSR B1620-26 เป็นดาวเคราะห์นอกระบบที่มีอายุมากที่สุดที่ค้นพบในปัจจุบัน เชื่อว่ามีอายุประมาณ 12.7 พันล้านปี[1]