Queen Sindeok

ขออภัย ยังไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Queen Sindeok

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

English version Queen Sindeok


Queen Sindeok

พระราชสมภพ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1356
โครยอ
พระราชบุตร อี พัง-บ็อน, เจ้าชายมูอัน
อี พัง-ซ็อก, เจ้าชายอึยอัน
เจ้าหญิงกย็องซุน
ราชวงศ์ โชซ็อน
ก่อนหน้า สถาปนาราชวงศ์
พระมารดา คังฮูหยิน
พระราชสวามี พระเจ้าแทโจแห่งโชซ็อน
สวรรคต 15 กันยายน ค.ศ. 1396 (700140000000000000040 ปี 700165000000000000065 วัน)
โชซ็อน
ถัดไป พระนางช็องอัน
พระบิดา คัง ยุน-ซอง
ดำรงพระยศ 5 สิงหาคม ค.ศ. 1392 — 15 กันยายน ค.ศ. 1396 (70004000000000000004 ปี 700141000000000000041 วัน)