Queen Sindeok

ขออภัย ยังไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Queen Sindeok

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

English version Queen Sindeok


Queen Sindeok

สวรรคต 15 กันยายน ค.ศ. 1396 (700140000000000000040 ปี 700165000000000000065 วัน)
โชซ็อน
พระราชสวามี พระเจ้าแทโจแห่งโชซ็อน
ราชวงศ์ โชซ็อน
พระราชสมภพ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1356
โครยอ
พระราชบุตร อี พัง-บ็อน, เจ้าชายมูอัน
อี พัง-ซ็อก, เจ้าชายอึยอัน
เจ้าหญิงกย็องซุน
พระบิดา คัง ยุน-ซอง
ถัดไป พระนางช็องอัน
พระมารดา คังฮูหยิน
ดำรงพระยศ 5 สิงหาคม ค.ศ. 1392 — 15 กันยายน ค.ศ. 1396 (70004000000000000004 ปี 700141000000000000041 วัน)
ก่อนหน้า สถาปนาราชวงศ์