ROT13
ROT13

ROT13

ROT13 หรือ "หมุนไป 13 ตำแหน่ง" (ROT13 ย่อมาจาก "rotate by 13 places" อาจเขียนว่า ROT-13) เป็นรหัสโดยการแทนที่ซึ่งเปลี่ยนตัวอักษรหนึ่งกับตัวอักษรที่ถัดไป 13 ตำแหน่งในลำดับอักษรภาษาอังกฤษ และเป็นตัวอย่างหนึ่งของรหัสซีซาร์ ซึ่งคิดค้นโดยจูเลียส ซีซาร์ในโรมโบราณในภาษาอังกฤษใหม่มีอักษรทั้งหมด 26 ตัว จึงทำให้การทำ ROT13 ให้ผลลัพธ์เหมือนกันกับกระบวนการย้อนกลับของ ROT13 กล่าวคือ การถอดรหัส ROT13 ข้อความหนึ่ง ๆ หรือการเข้ารหัส ROT13 ข้อความดังกล่าวจะให้ผลลัพธ์เช่นเดียวกัน ขั้นตอนวิธีทำ ROT13 เป็นการเข้ารหัสที่ไม่มีความปลอดภัยเชิงวิทยาการเข้ารหัสลับเลย และมักจะใช้กล่าวเป็นตัวอย่างของการเข้ารหัสแบบอ่อนในเว็บบอร์ดมีการใช้ ROT13 ในการซ่อนการสปอยล์ ตอนจบของมุกตลก คำตอบของปริศนา หรือคำหยาบ เพื่อไม่ให้ผู้อ่านเหลือบมองเห็นคำที่ซ่อนอยู่โดยบังเอิญ และอาจกล่าวได้ว่าเป็นเหมือนการที่นิตยสารพิมพ์คำตอบของปัญหาเชาว์จากล่างขึ้นบนในรูปแบบของยูสเน็ต[1]

ใกล้เคียง

ROT13