Royal Thai Air Force

ขออภัย ยังไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Royal Thai Air Force

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

English version Royal Thai Air Force


Royal Thai Air Force

รูปแบบ กองทัพอากาศ
ประเทศ ไทย
หน่วยขึ้นตรง กองบัญชาการกองทัพไทย
วันสถาปนา 9 เมษายน พ.ศ. 2480
ธงชัยเฉลิมพล
สงครามสำคัญ สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
สงครามไทย-ฝรั่งเศส
สงครามโลกครั้งที่สอง
สงครามเย็น
สงครามเกาหลี
สงครามเวียดนาม
สงครามกลางเมืองลาว
การก่อการกำเริบคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย
เหตุปะทะชายแดนไทย–เวียดนาม
สมรภูมิบ้านร่มเกล้า
การรักษาสันติภาพติมอร์ตะวันออก
ปฏิบัติการโปเชนตง 1
กรณีพิพาทพรมแดนไทย–กัมพูชา
ประจำการ 27 มีนาคม พ.ศ. 2457
เพลงหน่วย มาร์ชกองทัพอากาศ
กองบัญชาการ ฐานทัพอากาศดอนเมือง
เครื่องหมายอากาศยาน
ขึ้นกับ กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม
สีหน่วย ฟ้า
สมญา ทัพฟ้า
ธงประจำกองทัพ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์
กำลังรบ 45,000 นาย 315 อากาศยาน เป็น เครื่อง บินขับไล่/โจมตี 184