Russia

ขออภัย ยังไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Russia

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

English version Russia


Russia

สกุลเงิน
(RUB)
การปกครอง สหพันธ์สาธารณรัฐกึ่งประธานาธิบดี
ภาษาราชการ ภาษารัสเซีย
รหัสโทรศัพท์ 7
โดเมนบนสุด
เขตเวลา (UTC+2 ถึง +12)