SN 1054

SN 1054 (ซูเปอร์โนวาปู) เป็นซูเปอร์โนวาที่สามารถมองเห็นได้จากโลกอย่างกว้างขวางในปี ค.ศ. 1054 ดาวฤกษ์ต้นกำเนิดซูเปอร์โนวาตั้งอยู่ในดาราจักรทางช้างเผือกห่างจากโลก 6,300 ปีแสงและเป็นการระเบิดประเภทแกนยุบซากที่เหมือนเมฆของ SN 1054 เป็นที่รู้จักกันว่า เนบิวลาปู[2] เนบิวลาปูมีชื่ออื่นว่าเมสสิเยร์ 1 หรือ เอ็ม 1 ซึ่งเป็นวัตถุท้องฟ้าของเมสสิเยร์วัตถุแรกที่ได้รับการบันทึกในปี ค.ศ. 1758

SN 1054

พิกัดทรงกลมฟ้า G.184.6-5.8
ไรต์แอสเซนชัน 5h 34.5m
วันที่ค้นำบ ค.ศ. 1054
ประเภทดาวฤกษ์ต้นกำเนิด ไม่ทราบ
เดคลิเนชัน +22o 01'
กลุ่มดาว วัว
ระยะห่าง 6,500 ปีแสง (2.0 กิโลพาร์เซก)
ดาวฤกษ์ต้นกำเนิด ไม่ทราบ
ประเภทซูเปอร์โนวา ประเภท II
ความส่องสว่างปรากฏ (V) -6[1]
สี (B-V) ไม่ทราบ
ดาราจักรถิ่น ทางช้างเผือก
ประเภทซาก เนบิวลา