Scolopendra subspinipes
Scolopendra subspinipes

Scolopendra subspinipes

ชื่อวิทยาศาสตร์: binomial nomenclatureRhombocephalus smaragdinusScolopendra subspinipes เป็นสปีชีส์ของ ตะขาบ ขนาดใหญ่ พบได้ทั่วไปในเอเชียตะวันออก จัดเป็นชนิดที่มีการกระจายพันธุ์กว้างและพบได้ทั่วไปสำหรับตะขาบในสกุล Scolopendra สปีชีส์นี้พบในพื้นที่โดยรอบมหาสมุทรอินเดีย บริเวณเขตร้อนและกึ่งเชตร้อนของทวีปเอเชียนับแต่รัสเซียไปจนถึงมาเลเซียและอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย อเมริกาใต้ อเมริกากลาง หมู่เกาะในทะเลแคริบเบียน และบางส่วนของภาคใต้ของสหรัฐ แต่ไม่ชัดเจนว่าการกระจายนี้เป็นไปโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์ [1][2]

แหล่งที่มา

WikiPedia: Scolopendra subspinipes http://www.irmng.org/aphia.php?p=taxdetails&id=100... http://en.wikipedia.org/w/index.php?action=edit&ti... https://biodiversity.org.au/afd/taxa/Scolopendra_s... https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?s... https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwt... https://gd.eppo.int/taxon/SCOESU https://eol.org/pages/1033092 https://www.gbif.org/species/5179562 https://www.inaturalist.org/taxa/53769 https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Scolop...