Scratch
Scratch

Scratch

Scratch เป็นภาษาโปรแกรมแบบ visual programming language รูปแบบเสรี พัฒนาโดย The MIT Media Lab[1] โดยสามารถสร้างแอนิเมชัน และ เกม ในรูปแบบง่าย ๆ Scratch ถือสัญญาอนุญาตสาธารณะทั่วไปของกนู เวอร์ชัน 2 และ สัญญาอนุญาตรหัสต้นฉบับ ของ Scratch[2]ในปี 2013, Scratch 2 ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในอินเทอร์เน็ต และเป็นโปรแกรมสำหรับ Windows, macOS, และ Linux (ด้วยต้องมี Adobe Air ก่อน) [3][4]

Scratch

เว็บไซต์ scratch.mit.edu
ภาษาโปรแกรม Squeak (Scratch 0.x, 1.x)
ActionScript (Scratch 2.0)
ผู้พัฒนา MIT Media Lab Lifelong Kindergarten Group
ระบบปฏิบัติการ Windows, macOS, Linux
กระบวนทัศน์ Event-driven, Imperative
ระบบชนิดตัวแปร Dynamic
ได้รับอิทธิพลจาก Logo, Smalltalk, HyperCard, StarLogo, AgentSheets, Etoys
ตัวแปลภาษาหลัก Scratch
นามสกุลของไฟล์ .scratch (Scratch 0.x)
.sb, .sprite (Scratch 1.x)
.sb2, .sprite2 (Scratch 2.0+)
สัญญาอนุญาต GPLv2 and Scratch Source Code License
เริ่มเมื่อ 2002; 18 ปีที่แล้ว (2002) (ทดลอง) 2005; 15 ปีที่แล้ว (2005) (อย่างเป็นทางการ) 2013; 7 ปีที่แล้ว (2013) (Scratch 2)
ส่งอิทธิพลต่อ Scratch Jr, Snap!