Scratch
Scratch

Scratch

Scratch เป็นภาษาโปรแกรมแบบ visual programming language รูปแบบเสรี พัฒนาโดย The MIT Media Lab[1] โดยสามารถสร้างแอนิเมชัน และ เกม ในรูปแบบง่าย ๆ Scratch ถือสัญญาอนุญาตสาธารณะทั่วไปของกนู เวอร์ชัน 2 และ สัญญาอนุญาตรหัสต้นฉบับ ของ Scratch[2]ในปี 2013, Scratch 2 ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในอินเทอร์เน็ต และเป็นโปรแกรมสำหรับ Windows, macOS, และ Linux (ด้วยต้องมี Adobe Air ก่อน) [3][4]

Scratch

เว็บไซต์ scratch.mit.edu
สัญญาอนุญาต GPLv2 and Scratch Source Code License
กระบวนทัศน์ Event-driven, Imperative
ตัวแปลภาษาหลัก Scratch
ภาษาโปรแกรม Squeak (Scratch 0.x, 1.x)
ActionScript (Scratch 2.0)
ระบบปฏิบัติการ Windows, macOS, Linux
ส่งอิทธิพลต่อ Scratch Jr, Snap!
เริ่มเมื่อ 2002; 18 ปีที่แล้ว (2002) (ทดลอง) 2005; 15 ปีที่แล้ว (2005) (อย่างเป็นทางการ) 2013; 7 ปีที่แล้ว (2013) (Scratch 2)
ผู้พัฒนา MIT Media Lab Lifelong Kindergarten Group
ระบบชนิดตัวแปร Dynamic
ได้รับอิทธิพลจาก Logo, Smalltalk, HyperCard, StarLogo, AgentSheets, Etoys
นามสกุลของไฟล์ .scratch (Scratch 0.x)
.sb, .sprite (Scratch 1.x)
.sb2, .sprite2 (Scratch 2.0+)