ShyFile
ShyFile

ShyFile

SHYFILE เป็นโปรแกรมการเข้ารหัสประเภทแชร์แวร์ ซึ่งสามารถทำการโหลดมาลองใช้ได้บางส่วน ถ้าหากต้องการใช้ความสามารถของโปรแกรมอย่างครบถ้วน ต้องทำการสั่งซื้อโปรแกรมมาลงอีกทีหนึงโปรแกรม ShyFile ถูกพัฒนาโดย Dr. Bootz GmbH ที่ประเทศเยอรมนี มีความสามารถที่จะเข้ารหัสข้อมูล ถอดรหัสข้อมูล ลบข้อมูลอย่างถาวร และสร้าง random number ซึ่งการเข้ารหัส ถอดรหัส ทำโดยการใช้ Symmetric Key วิธีการนำ key มาใช้เป็นความลับ ทั้งการค้า และการรักษาความปลอดภัยต่อข้อมูล