Sirikit

พระราชสมภพ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2475 (87 พรรษา)
อำเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร ประเทศสยาม
พระราชบิดา พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ
ลายพระอภิไธย
ราชวงศ์ จักรี
พระราชมารดา หม่อมหลวงบัว กิติยากร
พระราชบุตร
ก่อนหน้า สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
ดำรงพระยศ 28 เมษายน พ.ศ. 2493 - 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493
ถัดไป สมเด็จพระราชินีสุทิดา
พระราชสวามี พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร