Sirikit

พระราชบุตร
พระราชสมภพ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2475 (87 พรรษา)
อำเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร ประเทศสยาม
ราชวงศ์ จักรี
ก่อนหน้า สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
ลายพระอภิไธย
พระราชมารดา หม่อมหลวงบัว กิติยากร
พระราชบิดา พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ
พระราชสวามี พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ถัดไป สมเด็จพระราชินีสุทิดา
ดำรงพระยศ 28 เมษายน พ.ศ. 2493 - 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493