Solar System

ขออภัย ยังไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Solar System

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

English version Solar System


Solar System

ความเร็วโคจร 220 กิโลเมตรต่อวินาที
จำนวนดาวเคราะห์ 8 ดวง
ดาวพุธ, ดาวศุกร์, โลก, ดาวอังคาร, ดาวพฤหัสบดี, ดาวเสาร์, ดาวยูเรนัส, ดาวเนปจูน
แถวน้ำแข็ง ≈5 AU[4]
ชนิดสเปกตรัม G2V
จำนวนดาวเคราะห์น้อยที่ทราบ 603,057 ดวง (จากข้อมูลเมื่อ 2013-01-10)[2]
จำนวนวัตถุกลมที่ระบุได้ 19 ดวง
มวลของระบบ 1.0014 มวลสุริยะ
ระบบดาวเคราะห์ใกล้สุดที่ทราบ ระบบแอลฟาคนครึ่งม้า (4.37 ปีแสง)
จำนวนดาวหางที่ทราบ 3,184 ดวง (จากข้อมูลเมื่อ 2013-01-10)[2]
รัศมีทรงกลมเนินเขา ≈1–2 ปีแสง
ดาวฤกษ์ที่ใกล้ที่สุด ระบบพร็อกซิมาคนครึ่งม้า (4.22 ปีแสง), ระบบแอลฟาคนครึ่งม้า (4.37 ปีแสง)
จำนวนดาวเคราะห์แคระที่ทราบ 5 (IAU)
ซีรีส, ดาวพลูโต, เฮาเมอา, มาคีมาคี, อีริส
และหลายร้อยดวงอื่น ๆ[1]
ระยะห่างจากแถบไคเปอร์หน้าผา 50 AU
อายุ 4.568 พันล้านปี
ความเอียงของระนาบแปรผันไม่ไดุ้ถึงระนาบดาราจักร 60.19° (ecliptic)
ระยะเวลาการโคจร 225–250 ล้านปี
ที่ตั้ง เมฆระหว่างดาวท้องถิ่น, ฟองท้องถิ่น, แขนนายพราน, ทางช้างเผือก
ระยะทางถึงศูนย์กลางดาราจักร 27,000±1,000 ปีแสง
Distance to heliopause ≈120 AU
จำนวนดาวฤกษ์ 1 ดวง
ดวงอาทิตย์
จำนวนบริวารที่รู้จักกัน 406 ดวง (176 ของดาวเคราะห์[2] และ 230 ของดาวเคราะห์น้อย[3])
กึ่งแกนเอกของดาวเคราะห์นอกสุด (เนปจูน) 4.503 พันล้านกิโลเมตร (30.10 AU)