T-Virus
T-Virus

T-Virus

T-Virus เป็นไวรัสที่มีอยู่เฉพาะในภาพยนตร์และเกมเรื่อง "เรซิเดนต์อีวิล" มีชื่อเต็มว่า Tyrant Virus เป็นชื่อไวรัสที่เกิดจากงานวิจัยของบริษัท Umbrella Corporationบริษัทผลิตเวชภัณฑ์ยาซึ่งมีรัฐบาลของหนุนหลังและเนื่องจากการทดลองที่ผิดพลาดจึงทำให้ T-Virus แพร่กระจายออกมายังเมือง Racoon City โดยต่อมา T-Virus ได้เป็นต้นแบบในการนำไปปรับปรุงใช้งานจนเป็น G VIRUS ไวรัสที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า T-Virus

ใกล้เคียง