Thaksin

ความสัมพันธ์ สกุลชินวัตร
ทรัพย์สินสุทธิ 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ฟอบส์ปี พ.ศ. 2562)[1]
ศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเคนทักกี
มหาวิทยาลัยแซมฮิวสตันสเตต (Ph.D.)
ลายมือชื่อ
ยศ พันตำรวจโท (ถูกถอดยศปี พ.ศ. 2558)
รองนายกรัฐมนตรี
รายชื่อ
คู่สมรส พจมาน ณ ป้อมเพชร (พ.ศ. 2523–2551)
บุตร
นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย
ก่อนหน้า ประสงค์ สุ่นสิริ
พรรคการเมือง พรรคพลังธรรม (2537)
พรรคไทยรักไทย (2541–49)
พรรคพลังประชาชน (2550–51)
ที่อยู่ ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์[1]
เกิด 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2492
จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
สังกัด ตำรวจ
ถัดไป กระแส ชนะวงศ์
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ปีปฏิบัติงาน 2516–2530
สัญชาติ มอนเตเนโกร