Thaksin

รองนายกรัฐมนตรี
รายชื่อ
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเคนทักกี
มหาวิทยาลัยแซมฮิวสตันสเตต (Ph.D.)
บุตร
ทรัพย์สินสุทธิ 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ฟอบส์ปี พ.ศ. 2562)[1]
ความสัมพันธ์ สกุลชินวัตร
สังกัด ตำรวจ
คู่สมรส พจมาน ณ ป้อมเพชร (พ.ศ. 2523–2551)
ก่อนหน้า ประสงค์ สุ่นสิริ
ที่อยู่ ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์[1]
พรรคการเมือง พรรคพลังธรรม (2537)
พรรคไทยรักไทย (2541–49)
พรรคพลังประชาชน (2550–51)
สัญชาติ มอนเตเนโกร
เกิด 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2492
จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
ถัดไป กระแส ชนะวงศ์
ยศ พันตำรวจโท (ถูกถอดยศปี พ.ศ. 2558)
ลายมือชื่อ
ปีปฏิบัติงาน 2516–2530
นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย