ZARD

ขออภัย ยังไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ZARD

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

English version ZARD


ZARD

เว็บไซต์ Wezard.net
ที่เกิด ญี่ปุ่น
ค่ายเพลง บี-แกรมเรคอร์ด
ช่วงปี พ.ศ. 25342550
แนวเพลง ร็อก, ป็อปร็อก
อดีตสมาชิก อิซุมิ ซะกะอิ
ฟุมิฮิโตะ มะชิดะ
ฮิโระยะซุ โฮะชิ
โคะซุเกะ มิชิกุระ
คิมิทะกะ อิเกะซะวะ