Zhōnghuá Míngúo gúogē

ขออภัย ยังไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Zhōnghuá Míngúo gúogē

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

English version Zhōnghuá Míngúo gúogē


Zhōnghuá Míngúo gúogē

เนื้อร้อง จากสุนทรพจน์ของ ดร. ซุนยัดเซ็น, ค.ศ. 1924 (พ.ศ. 2467)
ทำนอง เฉิงเหมาหยุน, ค.ศ. 1928 (พ.ศ. 2471)
รับไปใช้  สาธารณรัฐจีน (2455-2492) (สมัยแผ่นดินใหญ่) *ค.ศ. 1937, พ.ศ. 2480 (โดยพฤตินัย)
*ค.ศ. 1943, พ.ศ. 2486 (โดยนิตินัย)
 ไต้หวัน (ปัจจุบัน)
ชื่ออื่น ซานหมินจูอี้ (San Min Chu-i)