Zika fever

ขออภัย ยังไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Zika fever

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

English version Zika fever


Zika fever

อาการ ไข้, ตาแดง, ปวดข้อ, ปวดศีรษะ, ผื่น[1][2][3]
สาขาวิชา โรคติดเชื้อ
การออกเสียง
ระยะดำเนินโรค น้อยกว่า 1 สัปดาห์[2]
สาเหตุ เชื้อไวรัสซิกา ส่วนใหญ่ติดผ่านพาหะคือยุง[2]
วิธีวินิจฉัย การตรวจเลือด ปัสสาวะ หรือน้ำลายเพื่อหาอาร์เอ็นเอของไวรัส หรือตรวจหาแอนติบอดีในเลือด[1][2]
ภาวะแทรกซ้อน ภาวะหัวเล็กเกินในทารก (หากมารดาติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์, กลุ่มอาการกิลแลงบาร์เร[4][5][6]
การรักษา การรักษาประคับประคอง[2]
การเสียชีวิต การติดเชื้อเฉียบพลันไม่ทำให้เสียชีวิต[4]
ชื่ออื่น โรคไวรัสซิกา, ซิกา, การติดเชื้อไวรัสซิกา
โรคอื่นที่คล้ายกัน ชิคุนกุนยา, มาลาเรีย, ไข้เลือดออกเดงกี, โรคฉี่หนู, โรคหัด[7]
การป้องกัน การป้องกันไม่ให้ยุงกัด, ถุงยางอนามัย[2][8]