กองทัพอากาศไทย
กองทัพอากาศไทย

กองทัพอากาศไทย

กองทัพอากาศไทย (อักษรย่อ: ทอ., อังกฤษ: Royal Thai Air Force : RTAF) เกิดขึ้นภายหลังจากการจัดตั้งกองทัพอากาศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นกองทัพอากาศหน่วยแรกของโลกเพียง 4 ปีเท่านั้น ถือได้ว่าเป็นกองทัพอากาศที่ก่อตั้งเป็นลำดับแรกๆ ของเอเชีย และมีวีรกรรมครั้งสำคัญเกิดขึ้นมากมายในช่วงกรณีพิพาทไทย-อินโดจีนฝรั่งเศส ปัจจุบันมีกองบัญชาการอยู่ที่เขตสายไหม เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และภายในปี พ.ศ. 2554 หลังจากได้รับมอบฝูงบิน Gripen กับเครื่องบินเตือนภัยทางอากาศจากบริษัท Saab และการปรับปรุงครึ่งชีวิตให้กับฝูงบิน F-16-A/B ให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับรุ่น C/D กองทัพอากาศไทยจะมีอิทธิพลทางอากาศมากเป็นอันดับที่สองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจากสิงคโปร์ในแง่ของขีดความสามารถและความทันสมัยของอากาศยาน

กองทัพอากาศไทย

ธงชัยเฉลิมพล
ธงประจำกองทัพ
กำลังรบ 45,000 นาย 315 อากาศยาน เป็น เครื่อง บินขับไล่/โจมตี 184
รูปแบบ กองทัพอากาศ
ประจำการ 27 มีนาคม พ.ศ. 2457
สมญา ทัพฟ้า
ผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์
ประเทศ ไทย
หน่วยขึ้นตรง กองบัญชาการกองทัพไทย
กองบัญชาการ ฐานทัพอากาศดอนเมือง
สงครามสำคัญ สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
สงครามไทย-ฝรั่งเศส
สงครามโลกครั้งที่สอง
สงครามเย็น
สงครามเกาหลี
สงครามเวียดนาม
สงครามกลางเมืองลาว
การก่อการกำเริบคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย
เหตุปะทะชายแดนไทย–เวียดนาม
สมรภูมิบ้านร่มเกล้า
การรักษาสันติภาพติมอร์ตะวันออก
ปฏิบัติการโปเชนตง 1
กรณีพิพาทพรมแดนไทย–กัมพูชา
เครื่องหมายอากาศยาน
เพลงหน่วย มาร์ชกองทัพอากาศ
ขึ้นกับ กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม
สีหน่วย ฟ้า
วันสถาปนา 9 เมษายน พ.ศ. 2480

แหล่งที่มา

WikiPedia: กองทัพอากาศไทย http://forums.gunboards.com/showthread.php?158607-... http://www.legendfirst.com/ http://www.pantown.com/board.php?id=428&area=4&nam... http://www.rtafmuseum.com/ http://www.thaitransport-photo.net/modules.php?nam... http://www.scramble.nl/th.htm http://www.fader.dyndns.org/wings/08-RTAF%20Planes... http://www.encyclopediathai.org/aircraft/aircraft.... http://www.globalsecurity.org/military/world/thail... http://www.daoc.rtaf.mi.th/