กองทัพอากาศไทย
กองทัพอากาศไทย

กองทัพอากาศไทย

กองทัพอากาศไทย (อักษรย่อ: ทอ., อังกฤษ: Royal Thai Air Force : RTAF) เกิดขึ้นภายหลังจากการจัดตั้งกองทัพอากาศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นกองทัพอากาศหน่วยแรกของโลกเพียง 4 ปีเท่านั้น ถือได้ว่าเป็นกองทัพอากาศที่ก่อตั้งเป็นลำดับแรกๆ ของเอเชีย และมีวีรกรรมครั้งสำคัญเกิดขึ้นมากมายในช่วงกรณีพิพาทไทย-อินโดจีนฝรั่งเศส ปัจจุบันมีกองบัญชาการอยู่ที่เขตสายไหม เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และภายในปี พ.ศ. 2554 หลังจากได้รับมอบฝูงบิน Gripen กับเครื่องบินเตือนภัยทางอากาศจากบริษัท Saab และการปรับปรุงครึ่งชีวิตให้กับฝูงบิน F-16-A/B ให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับรุ่น C/D กองทัพอากาศไทยจะมีอิทธิพลทางอากาศมากเป็นอันดับที่สองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจากสิงคโปร์ในแง่ของขีดความสามารถและความทันสมัยของอากาศยาน

กองทัพอากาศไทย

รูปแบบ กองทัพอากาศ
หน่วยขึ้นตรง กองบัญชาการกองทัพไทย
ประเทศ ไทย
วันสถาปนา 9 เมษายน พ.ศ. 2480
ธงชัยเฉลิมพล
สงครามสำคัญ สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
สงครามไทย-ฝรั่งเศส
สงครามโลกครั้งที่สอง
สงครามเย็น
สงครามเกาหลี
สงครามเวียดนาม
สงครามกลางเมืองลาว
การก่อการกำเริบคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย
เหตุปะทะชายแดนไทย–เวียดนาม
สมรภูมิบ้านร่มเกล้า
การรักษาสันติภาพติมอร์ตะวันออก
ปฏิบัติการโปเชนตง 1
กรณีพิพาทพรมแดนไทย–กัมพูชา
ประจำการ 27 มีนาคม พ.ศ. 2457
เพลงหน่วย มาร์ชกองทัพอากาศ
กองบัญชาการ ฐานทัพอากาศดอนเมือง
เครื่องหมายอากาศยาน
ขึ้นกับ กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม
สีหน่วย ฟ้า
สมญา ทัพฟ้า
ผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์
ธงประจำกองทัพ
กำลังรบ 45,000 นาย 315 อากาศยาน เป็น เครื่อง บินขับไล่/โจมตี 184

แหล่งที่มา

WikiPedia: กองทัพอากาศไทย http://forums.gunboards.com/showthread.php?158607-... http://www.legendfirst.com/ http://www.pantown.com/board.php?id=428&area=4&nam... http://www.rtafmuseum.com/ http://www.thaitransport-photo.net/modules.php?nam... http://www.scramble.nl/th.htm http://www.fader.dyndns.org/wings/08-RTAF%20Planes... http://www.encyclopediathai.org/aircraft/aircraft.... http://www.globalsecurity.org/military/world/thail... http://www.daoc.rtaf.mi.th/