การจ้างงาน

การจ้างงานเป็นความสัมพันธ์ระหว่างภาคีสองฝ่าย ซึ่งปกติอาศัยสัญญาซึ่งมีการจ่ายสินจ้างสำหรับงาน โดยภาคีฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นบริษัท ธุรกิจ องค์การไม่แสวงหาผลกำไร สหกรณ์หรือเอนทิตีอื่นเป็นนายจ้าง และอีกฝ่ายหนึ่งเป็นลูกจ้าง[1] ลูกจ้างทำงานเพื่อแลกกับสินจ้าง ซึ่งอาจอยู่ในรูปค่าจ้างรายชั่วโมง ตามชิ้นงานหรือเป็นเงินรายเดือนหรือรายปี ขึ้นอยู่กับชนิดงานของลูกจ้างหรือภาคของเศรษฐกิจที่ทำงานอยู่ ลูกจ้างในบางสาขาหรือภาคอาจได้รับเงินบำเหน็จ การจ่ายโบนัสหรือสัญญาสิทธิหลักทรัพย์ ในการจ้างงานบางชนิด ลูกจ้างอาจได้รับผลประโยชน์อื่นนอกเหนือจากเป็นเงิน ผลประโยชน์อาจได้แก่ ประกันสุขภาพ ที่พักอาศัย ประกันทุพพลภาพหรือการใช้ยิม การจ้างงานตรงแบบมีกฎหมายการจ้างงาน การวางระเบียบหรือสัญญาตามกฎหมายควบคุมอยู่

แหล่งที่มา

WikiPedia: การจ้างงาน http://www.forecastingprinciples.com/paperpdf/Pred... http://www.medscape.com/viewarticle/741559 http://www.merriam-webster.com/dictionary/wage%20s... http://dictionary.reference.com/browse/wage%20slav... http://ucblibraries.colorado.edu/govpubs/us/labor.... http://moglen.law.columbia.edu/twiki/pub/EngLegalH... //hdl.handle.net/10419%2F114164 http://www.constitution.org/rom/de_officiis.htm //doi.org/10.1016%2F0169-2070(89)90086-1 //doi.org/10.1016%2Fj.joep.2016.10.002