การฉีกเซาะของเอออร์ตา
การฉีกเซาะของเอออร์ตา

การฉีกเซาะของเอออร์ตา

การฉีกเซาะของเอออร์ตา (อังกฤษ: aortic dissection) คือการที่เกิดการฉีดขาดขึ้นในผนังหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตาซึ่งทำให้มีเลือดไหลเข้าไประหว่างชั้นของผนังหลอดเลือดทำให้ชั้นผนังหลอดเลือดแยกออกจากกัน[1] ถือเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ มีโอกาสทำให้เสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วแม้ได้รับการรักษาทันท่วงทีก็ตาม หากการฉีกเซาะทำให้เกิดการฉีกขาดของชั้นผนังหลอดเลือดเอออร์ตาทั้งหมดสามชั้นจะทำให้มีการเสียเลือดอย่างมากและรวดเร็ว การฉีกเซาะของเอออร์ตาที่มีการฉีกขาดของหลอดเลือดทุกชั้นมีอัตราการตาย 80% และผู้ป่วย 50% เสียชีวิตก่อนจะมาถึงโรงพยาบาล ถ้าการฉีกเซาะมีขนาดถึง 6 เซนติเมตร ผู้ป่วยต้องได้รับการผ่าตัดฉุกเฉินทันที[2]

การฉีกเซาะของเอออร์ตา

ICD-10 I71.0
MedlinePlus 000181
DiseasesDB 805
ICD-9 441.0
eMedicine emerg/28

ใกล้เคียง

การฉีดวัคซีนโควิด-19 ในฮ่องกง การฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศอิหร่าน การฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศสิงคโปร์ การฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศเวียดนาม การฉีกเซาะของเอออร์ตา การฉีดเข้าหลอดเลือดดำ การฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศอิสราเอล การฉีดวัคซีนโควิด-19 ในดินแดนปาเลสไตน์ การฉีดยาให้ตาย การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

แหล่งที่มา

WikiPedia: การฉีกเซาะของเอออร์ตา http://www.aorticdissection.com/ http://www.diseasesdatabase.com/ddb805.htm http://www.emedicine.com/emerg/topic28.htm http://www.icd9data.com/getICD9Code.ashx?icd9=441.... http://rad.usuhs.edu/medpix/master.php3?mode=facto... //www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14261867 //www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5458238 http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/00... http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2... http://www.americanheart.org/presenter.jhtml?ident...