การหลีกเลี่ยงการตรวจพิจารณาทางอินเทอร์เน็ต

การหลีกเลี่ยงการตรวจพิจารณาทางอินเทอร์เน็ต บทความนี้ กล่าวถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถใช้หลีกเลี่ยงเทคนิกระงับการเชื่อมต่อกับระบบบริการ เช่น เว็บไซต์ เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ถูกตรวจพิจารณาคือถูกเซ็นเซอร์ให้สังเกตว่า ระบบที่ช่วยหลีกเลี่ยงการถูกเซ็นเซอร์และระบบที่ช่วยป้องกันไม่ให้ระบุผู้ใช้ (คือระบบนิรนาม) เป็นคนละเรื่องกัน ระบบนิรนามช่วยป้องกันทั้งระบบบริการ (รวมบุคคล/องค์กรอื่น ๆ) และระบบนิรนามเอง ไม่ให้ระบุผู้ใช้ได้ แม้ระบบนิรนามอาจช่วยหลีกเลี่ยงการถูกเซ็นเซอร์ได้ แต่ก็ไม่ได้ออกแบบเพื่อการนี้โดยเฉพาะและสามารถถูกบล็อกได้ง่าย ส่วนระบบหลีกเลี่ยงการถูกเซ็นเซอร์แม้ที่โฆษณาว่าให้สภาพนิรนาม บ่อยครั้งก็ไม่ได้ป้องกันข้อมูลระบุผู้ใช้จากผู้ให้บริการหลีกเลี่ยงเอง ซึ่งในบางกรณีอาจถูกบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผยข้อมูลเหล่านั้น[1][2]เพราะฉะนั้น ผู้ใช้ที่ต้องการสภาพนิรนามจำเป็นต้องศึกษาให้ละเอียดเพิ่มขึ้นเรื่องวิธีการเพื่อให้ได้สภาพนิรนามทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งไม่ได้อยู่ในพิสัยของบทความนี้การหลีกเลี่ยงเป็นปัญหาสำหรับผู้ที่ต้องการเซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ต เพราะการกรองหรือการบล็อก ไม่ได้กำจัดข้อมูลไปจากอินเทอร์เน็ต และดังนั้น ถ้ายังมีระบบที่ไม่ได้เซ็นเซอร์ที่เข้าถึงได้อย่างน้อยหนึ่งระบบ ผู้ใช้บ่อยครั้งก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เซ็นเซอร์[ต้องการอ้างอิง]แต่วิธีการหลีกเลี่ยงก็อาจไม่ค่อยมีประโยชน์สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ชำนาญทางเทคนิค ดังนั้น โดยปี 2011 การบล็อกหรือการกรองข้อมูลก็จึงยังเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการเซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ตสำหรับผู้ใช้เป็นจำนวนมาก[3]มีเทคนิคและทรัพยากรต่าง ๆ ที่สามารถใช้เลี่ยงการเซ็นเซอร์ทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้งแคชเว็บเพจ เว็บไซต์สำเนา อาร์ไคฟ์เว็บเพจ ระบบบริการดีเอ็นเอสต่างหาก เว็บไซต์ที่เป็นพร็อกซี เครือข่ายส่วนตัวเสมือน การส่งข้อมูลจากบุคคลไปยังบุคคล และซอฟต์แวร์หลีกเลี่ยงอื่น ๆ โดยแต่ละอย่างจะใช้ง่าย เร็ว ปลอดภัย หรือเสี่ยงในระดับต่าง ๆ กันแต่โดยมากเป็นการให้เข้าถึงการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตที่ไม่ได้กรอง บ่อยครั้งผ่านระบบบริการในเขตการปกครองอื่น ๆ ที่ไม่มีกฎหมายตรวจพิจารณาเช่นเดียวกัน[4]เหล่านี้เป็นเทคนิคที่สามารถใช้หลีกเลี่ยงการถูกเซ็นเซอร์ทางอินเทอร์เน็ตในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เหมือนกัน ไม่มีเทคโนโลยีเดียวที่เหมาะสมกับผู้ใช้และกับสถานการณ์ทั้งหมด ดังนั้น คู่มือการหลีกเลี่ยงการถูกเซ็นเซอร์ปี 2007 จึงแนะนำให้พิจารณาว่าเป็นชุดอุปกรณ์ที่ดึงออกมาใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ กัน สำหรับผู้ใช้ที่มีสมรรถภาพต่าง ๆ กัน[5]ให้สังเกตว่า การใช้ซอฟต์แวร์หรือวิธีอื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจพิจารณาทางอินเทอร์เน็ตอาจมีความเสี่ยงในบางประเทศ บุคคลที่เข้าถึงข้อมูลที่จำกัดอาจกำลังทำผิดกฎหมายหรือกฎข้อบังคับ และถ้าถูกจับได้ก็อาจถูกไล่ออกจากสถานศึกษา ไล่ออกจากงาน ถูกจำคุก ถูกลงโทษโดยประการต่าง ๆ หรือถูกห้ามไม่ให้ใช้เน็ต[6]ตามบริษัท GlobalWebIndex ที่เก็บข้อมูลลักษณะเฉพาะของผู้ใช้ คนเกิน 400 ล้านคนทั่วโลกใช้เครือข่ายส่วนตัวเสมือนเพื่อหลีกเลี่ยงการเซ็นเซอร์หรือเพิ่มระดับความเป็นส่วนตัว[7]

ใกล้เคียง

การหลั่งน้ำอสุจิ การหลีกเลี่ยงการตรวจพิจารณาทางอินเทอร์เน็ต การหลอกลวงตัวเอง การหลั่งนอกช่องคลอด การหลั่งใน การหลีกเลี่ยงการเสีย การหลอมนิวเคลียส การหลับ การหลบหนีและการถูกขับไล่ของชาวเยอรมัน (ค.ศ. 1944–1950) การหลอมละลายนิวเคลียร์