การเกิดสปีชีส์
การเกิดสปีชีส์

การเกิดสปีชีส์

การเกิดสปีชีส์ หรือ การเกิดชนิด[1](อังกฤษ: speciation)เป็นกระบวนการทางวิวัฒนาการที่กลุ่มประชากรสิ่งมีชีวิตวิวัฒนาการเป็นสปีชีส์ต่าง ๆ กันนักชีววิทยาชาวอเมริกันออเรเตอร์ เอฟ คุก (Orator F. Cook) ได้บัญญัติคำภาษาอังกฤษว่า speciation ในปี 1906 โดยหมายการแยกสายพันธุ์แบบ cladogenesis (วิวัฒนาการแบบแยกสาย) ไม่ใช่ anagenesis (วิวัฒนาการแบบสายตรง) หรือ phyletic evolution ซึ่งเป็นวิวัฒนาการแบบในสายพันธุ์[2][3][4]ชาลส์ ดาร์วินเป็นบุคคลแรกที่กล่าวถึงบทบาทของการคัดเลือกโดยธรรมชาติต่อการเกิดสปีชีส์ใหม่ในหนังสือปี 1859 ของเขา คือ กำเนิดสปีชีส์ (The Origin of Species)[5]เขายังได้ระบุการคัดเลือกทางเพศ (sexual selection) ว่าเป็นกลไกหนึ่งที่เป็นไปได้ แต่ก็พบปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับมันมีการเกิดสปีชีส์ตามภูมิภาค 4 ประเภทในธรรมชาติ ขึ้นอยู่กับระดับที่กลุ่มประชากรที่กำลังเกิดสปีชีส์อยู่แยกจากกัน คือการเกิดสปีชีส์ต่างบริเวณ (allopatric speciation), การเกิดสปีชีส์รอบบริเวณ (peripatric speciation), การเกิดสปีชีส์ข้างบริเวณ (parapatric speciation), และการเกิดสปีชีส์ร่วมบริเวณ (sympatric speciation)การเกิดสปีชีส์สามารถทำขึ้นได้ผ่านการทดลองทางสัตวบาล ทางเกษตรกรรม และทางห้องปฏิบัติการยังไม่ชัดเจนว่า การเปลี่ยนความถี่ยีนอย่างไม่เจาะจงมีบทบาทสำคัญหรือไม่ในกระบวนการเกิดสปีชีส์

ใกล้เคียง

การเกิดสปีชีส์ การเกณฑ์ทหารในประเทศไทย การเกณฑ์ทหาร การเก็บพลังงาน การเกิดเอ็มบริโอ การเก็บรักษาไฮโดรเจน การเกิดอารมณ์เพศจากสิ่งเฉพาะ การเกิดโดยไม่ผสมพันธุ์ การเกิดเอ็มบริโอพืช การเกิดลิ่มเลือดและสิ่งหลุดอุดหลอดเลือดภายหลังการได้รับวัคซีนโควิด-19

แหล่งที่มา

WikiPedia: การเกิดสปีชีส์ http://www.blackwellpublishing.com/ridley/classict... http://www.blackwellpublishing.com/ridley/tutorial... http://www.nature.com/nrg/journal/v14/n11/full/nrg... http://www.nileseldredge.com/pdf_files/Punctuated_... http://www.scientificamerican.com/article/from-ato... http://www.scientificamerican.com/article/wanderin... http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/0... http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/0... http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/_... http://www.rochester.edu/news/show.php?id=2603