การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

ประยุทธ์ จันทร์โอชา
คณะรักษาความสงบแห่งชาติประยุทธ์ จันทร์โอชา
อิสระการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไปครั้งที่ 28 กำหนดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เพื่อเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จำนวน 500 คน นับเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกหลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560การเลือกตั้งครั้งนี้มีการเอื้อประโยชน์แก่พรรคพลังประชารัฐตั้งแต่การออกแบบระบบการเลือกตั้ง การรณรงค์หาเสียงและการตัดสินของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระบบการเลือกตั้งเป็นแบบจัดสรรปันส่วนผสม โดย ส.ส. 500 คนมาจากระบบแบ่งเขตคะแนนสูงสุด 350 เขต เขตละคน และอีก 150 คนมาจากที่นั่งปรับระดับ (leveling seat) ผู้ที่มิใช่ ส.ส. สามารถได้รับเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีได้ หลายพรรคสนับสนุนพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และนายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งต่อ จึงมีการแบ่งพรรคการเมืองออกเป็นสามฝ่ายหลัก คือ ฝ่ายสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ ฝ่ายคัดค้าน และอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่ประกาศตัวชัดเจน บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในช่วงเลือกตั้งก็เป็นสาเหตุหนึ่งทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้น่าจดจำด้วยพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเคยเป็นพรรคการเมืองใหญ่ที่สุดสองพรรคสภาผู้แทนราษฎรเสียที่นั่งมากที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้ ส่วนพรรคพลังประชารัฐและพรรคอนาคตใหม่ซึ่งเป็นพรรคเพิ่งตั้งได้ที่นั่งเพิ่มมากที่สุด คืนวันเลือกตั้ง หลังการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการแล้วเสร็จร้อยละ 93 พบว่าพรรคเพื่อไทยได้ ส.ส. แบบแบ่งเขตมากที่สุด วันที่ 25 มีนาคม 2562 มีการประกาศผลผู้ชนะการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตอย่างไม่เป็นทางการทั้ง 350 เขต หลังจากการสั่งนับคะแนนใหม่และเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งจำนวนหนึ่ง วันที่ 7 พฤษภาคม กกต. รับรองผลการเลือกตั้ง 349 เขต วันที่ 8 พฤษภาคม ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเปิดช่องให้ใช้สูตรคำนวณ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อให้พรรคการเมืองที่ได้ที่นั่งน้อยกว่า ส.ส. พึงมี ต่อมาวันที่ 26 พฤษภาคม กกต. สรุปรายชื่อ ส.ส. ทั้ง 500 คน ทำให้มีพรรคการเมืองรวม 26 พรรคในสภาล่างนับว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ บทบาทของ กกต. ถูกวิจารณ์อย่างกว้างขวางและมีความพยายามเข้าชื่อถอดถอน กกต.วันที่ 5 มิถุนายน รัฐสภามีมติเลือกพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัย ในสภาผู้แทนราษฎรประยุทธ์ได้รับคะแนนเสียงจาก ส.ส. 19 พรรค นับเป็นรัฐบาลผสมที่มีจำนวนพรรคมากที่สุดในประวัติศาสตร์ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในวันที่ 9 และ 10 กรกฎาคมตามลำดับ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

ผู้ใช้สิทธิ 74.69%
ผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่ง อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
การเลือกตั้งล่าสุด 159 ที่นั่ง, 35.15%
พรรค ประชาธิปัตย์
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง 106
ร้อยละ 11.13%
คะแนนเสียง 3,959,358
ลงทะเบียน 51,239,638
First partySecond partyThird partyผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่งพรรคการเลือกตั้งล่าสุดที่นั่งที่ชนะที่นั่งเปลี่ยนแปลงคะแนนเสียงร้อยละ Fourth partyFifth partyผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่งพรรคการเลือกตั้งล่าสุดที่นั่งที่ชนะที่นั่งเปลี่ยนแปลงคะแนนเสียงร้อยละ
 First partySecond partyThird party
 
ผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่งคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (อิสระ)ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
พรรคเพื่อไทยพลังประชารัฐอนาคตใหม่
การเลือกตั้งล่าสุด265 ที่นั่ง, 48.41%พรรคใหม่พรรคใหม่
ที่นั่งที่ชนะ13611681
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง12911681
คะแนนเสียง7,881,0068,441,2746,330,617
ร้อยละ22.16%23.74%17.80%

 Fourth partyFifth party
 
ผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่งอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะอนุทิน ชาญวีรกูล
พรรคประชาธิปัตย์ภูมิใจไทย
การเลือกตั้งล่าสุด159 ที่นั่ง, 35.15%34 ที่นั่ง, 3.94%
ที่นั่งที่ชนะ5351
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง10617
คะแนนเสียง3,959,3583,734,459
ร้อยละ11.13%10.50%
ที่นั่งที่ชนะ 53

ใกล้เคียง

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2549 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539

แหล่งที่มา

WikiPedia: การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/830478 http://www.bbc.com/news/business-30218621 http://www.bbc.com/thai/thailand-43221557 http://www.ft.com/intl/cms/s/0/a01892a6-fe33-11e4-... http://www.khaosodenglish.com/politics/2018/11/30/... http://www.khaosodenglish.com/politics/2019/02/18/... http://www.khaosodenglish.com/politics/2019/02/27/... http://www.khaosodenglish.com/politics/2019/03/26/... http://www.khaosodenglish.com/politics/2019/03/28/... http://www.khaosodenglish.com/politics/2019/04/02/...