ขมิ้นกับปูน
ขมิ้นกับปูน

ขมิ้นกับปูน

ขมิ้นกับปูน เป็นนวนิยายของ จุลลดา ภักดีภูมินทร์ นามปากกาของหม่อมหลวงศรีฟ้า มหาวรรณ สร้างเป็นภาพยนตร์ 1 ครั้ง และละครโทรทัศน์ 4 ครั้ง

ขมิ้นกับปูน

ผู้อำนวยการสร้างฝ่ายบริหาร พ.ศ. 2522
ไพรัช สังวริบุตร
พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2533
รัญญาศิริ
พ.ศ. 2544
ปณธี
พ.ศ. 2559
ความยาวตอน พ.ศ. 2522

พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2533
รัญญาศิริ
พ.ศ. 2544
ปณธี
พ.ศ. 2559
แสดงนำ พ.ศ. 2522
ศิริ ศิริจินดา
ชานนท์ มณีฉาย
อุทุมพร ศิลาพันธุ์
ยมนา ชาตรี
พ.ศ. 2528
ส. อาสนจินดา
สมควร กระจ่างศาสตร์
นิรุตติ์ ศิริจรรยา
เดือนเต็ม สาลิตุล
ธงไชย แมคอินไตย์
กาญจนา จินดาวัฒน์
ลินดา ค้าธัญเจริญ
พ.ศ. 2533
รุจน์ รณภพ
สะอาด เปี่ยมพงศ์ศานต์
ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี
ชไมพร จตุรภุช
ศิริลักษณ์ ผ่องโชค
ศตวรรษ ดุลยวิจิตร
เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์
ปัทมา ปานทอง
เมทนี บุรณศิริ
ฐาปกรณ์ ดิษยนันทน์
ดวงดาว จารุจินดา
อุษา ทนตาวัล
พ.ศ. 2544
ปณธี
พ.ศ. 2559
สร้างโดย พ.ศ. 2522
ดาราฟิล์ม
พ.ศ. 2528
อารีย์ นักดนตรี
พ.ศ. 2533
สุรางค์ เปรมปรีดิ์
กันตนา
พ.ศ. 2544
บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น
พ.ศ. 2559
พอดีคำ
จำนวนตอน พ.ศ. 2522

พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2533

พ.ศ. 2544

พ.ศ. 2559
16 ตอน
เครือข่าย/ช่อง พ.ศ. 2522
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
พ.ศ. 2528
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท.
พ.ศ. 2533
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
พ.ศ. 2544
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
พ.ศ. 2559
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ภาษาต้นฉบับ ไทย
ดนตรีปิด พ.ศ. 2522

พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2533
ขมิ้นกับปูน
พ.ศ. 2544
หยุดไว้ด้วยรัก
พ.ศ. 2559
ฉันและเธอ ไม่ใช่ขมิ้นกับปูน
เขียนโดย บทประพันธ์ : จุลลดา ภักดีภูมินทร์
บทโทรทัศน์ :
พ.ศ. 2522

พ.ศ. 2528
สุภาว์ เทวกุล
พ.ศ. 2533
วิลาสินี
พ.ศ. 2544
นรัญญา
พ.ศ. 2559
ลายน้ำ
ดนตรีเปิด พ.ศ. 2522

พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2533
ขมิ้นกับปูน
พ.ศ. 2544
หยุดไว้ด้วยรัก
พ.ศ. 2559
ฉันและเธอ ไม่ใช่ขมิ้นกับปูน
ประเภท ดราม่า, พีเรียด
การออกอากาศแรก พ.ศ. 2522

พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2533

พ.ศ. 2544

พ.ศ. 2559
ออกอากาศครั้งแรก 11 เมษายน พ.ศ. 2544 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2544
17 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ต่อจากละคร เจ้าพายุ
ผู้อำนวยการสร้าง พ.ศ. 2522

พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2533
รัญญาศิริ
พ.ศ. 2544
ปณธี
กำกับโดย พ.ศ. 2522

พ.ศ. 2528
อารีย์ นักดนตรี
พ.ศ. 2533

พ.ศ. 2544
อดุลย์ บุญบุตร
พ.ศ. 2559
ธงชัย ประสงค์สันติ