ขันที
ขันที

ขันที

ขันที คือ ชายที่ถูกตอน บางประเทศทางเอเชียสมัยโบราณใช้สำหรับควบคุมฝ่ายใน ในภาษาจีนเรียกว่า ไท้เจี๋ยน หรือไท้ก๋ำ (ฮกเกี้ยน:太監 ,ไท้ก่ำ ) ในภาษาละตินและอาหรับเรียกว่ายูนุก (Eunuch) โดยมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกคำว่า ยูโนคอส (eunouchos) แปลว่าผู้ดูแลรักษาเตียง[1] ส่วนชนชาติมอญเรียกขันทีว่า กมนุย (อ่านว่า ก็อมนอย) แปลว่า ขันทีที่ปราศจากความรู้สึกทางเพศ

แหล่งที่มา

WikiPedia: ขันที http://www.artgazine.com/shoutouts/viewtopic.php?t... http://books.google.com/?id=S3Y2PTI_vYYC&pg=PA137&... http://books.google.com/?id=U-fc5X0cUjwC&pg=PA280&... http://100.naver.com/100.nhn?docid=367722 http://www.okls.net/thaijeen14.html http://www.gotoknow.org/posts/151017 http://www.manager.co.th/China/ViewNews.aspx?NewsI... http://www.matichon.co.th/youth/youth.php?tagsub=0... https://books.google.com/books?id=Ka6jNJcX_ygC&pg=... https://books.google.com/books?id=jzUz9lKn6PEC&pg=...