ขุนวรวงศาธิราช

ขุนวรวงศาธิราช เป็นพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยอาณาจักรอยุธยา นักประวัติศาสตร์ไทยบางท่านไม่นับว่าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์เพราะถือว่าเป็นกบฏสมคบกับนางพระยาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์แย่งชิงราชบัลลังก์จากสมเด็จพระยอดฟ้า อย่างไรก็ตาม ในพงศาวดารได้ระบุว่าพระองค์ได้ผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว

ขุนวรวงศาธิราช

พระราชบุตร พระธิดาไม่ปรากฏพระนาม 1 พระองค์
สำเร็จโทษ พ.ศ. 2091
ก่อนหน้า สมเด็จพระยอดฟ้า
ราชาภิเษก พ.ศ. 2091
ถัดไป สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
คู่อภิเษก นางพระยาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์

ใกล้เคียง

ขุนวรวงศาธิราช ขุนวรเทพีพลารักษ์ (แม้น จวบสินเอี่ยม) ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์ ขุนรองปลัดชู ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) ขุนรองปลัดชู (ภาพยนตร์) ขุนบรม ขุนปราบดาบข้ามภพ ขุนกระบี่ ผีระบาด ขุนวิวรณ์สุขวิทยา (ห่วง โลหะวณิชย์)