คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. (อังกฤษ: National Council for Peace and Order (NCPO) เป็นคณะผู้ยึดอำนาจการปกครอง โดยรัฐประหารยึดอำนาจการปกครอง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 16:30 น. หลังเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ประกาศกฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร พร้อมทั้งจัดตั้งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.) ได้สองวัน และมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นหัวหน้าคณะ อย่างไรก็ตามโครงสร้างของคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 คณะรักษาความสงบแห่งชาติยังเป็นคณะที่ออกประกาศคำสั่งมากที่สุดตั้งแต่มีการรัฐประหารในประเทศไทย นอกจากประกาศและคำสั่ง คสช. แล้วยังมีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือคำสั่งของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อีกด้วย คณะรัฐประหารคณะนี้ครองอำนาจเป็นระยะเวลายาวนานมากกว่า 5 ปี 1 เดือน 3 สัปดาห์ 3 วัน นับเป็นอันดับ 3 รองจาก จอมพลถนอม กิตติขจร[1]และ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

สำนักงานใหญ่ กองบัญชาการกองทัพบก
เดิม กองบังคับการ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
บุคลากรหลัก
หัวหน้า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อตั้ง 22 พฤษภาคม 2557 (2557-05-22)
ประเภท คณะผู้ยึดอำนาจการปกครอง
เว็บไซต์ คสช. ที่เฟซบุ๊ก
ยุติ 16 กรกฎาคม 2562 (2562-07-16)

ใกล้เคียง

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 62 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 60 คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 59 คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 54 คณะรัฐมนตรีไทย คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 61 คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 56 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 57

แหล่งที่มา

WikiPedia: คณะรักษาความสงบแห่งชาติ http://www.komchadluek.net/news/politic/244132 http://www.isranews.org/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B... http://www.isranews.org/isranews-scoop/item/31775-... http://www.dpu.ac.th/llm/news/239/ http://www.thairath.co.th/content/530331 http://library2.parliament.go.th/giventake/content... http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.ht... http://qsds.go.th/osrd_new/file_news/2588.pdf http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/...