ความฉลาดแบบกลุ่ม
ความฉลาดแบบกลุ่ม

ความฉลาดแบบกลุ่ม

ความฉลาดแบบกลุ่ม (อังกฤษ: swarm intelligence) คือกลุ่มพฤติกรรมของระบบแบบกระจายศูนย์ซึ่งถูกนำมาประยุกต์ใช้ในด้านปัญญาประดิษฐ์ ระบบความฉลาดแบบกลุ่มโดยปกติแล้วจะประกอบขึ้นมาด้วย เอเจนต์ ซึ่งสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเอเจนต์ตัวอื่นหรือสภาวะแวดล้อมได้ เอเจนต์ในระบบทุกตัวจะปฏิบัติตัวตามกฎชุดหนึ่ง แม้ว่าจะไม่มีศูนย์สั่งการที่ควบคุมว่าเอเจนต์แต่ละตัวต้องปฏิบัติอย่างไร แต่การที่เอเจนต์แต่ละตัวมีปฏิสัมพันธ์กันก็ก่อให้เกิดรูปแบบความฉลาดในภาพรวมขึ้นมาซึ่งเอเจนต์แต่ละตัวไม่รู้ แรงบันดาลใจที่ช่วยผลักดันความฉลาดแบบกลุ่มนั้นมักจะมาจากธรรมชาติ โดยเฉพาะจากระบบนิเวศวิทยา ตัวอย่างของความฉลาดแบบกลุ่มที่มาจากธรรมชาติได้แก่ ขั้นตอนวิธีหาค่าเหมาะสมที่สุดด้วยระบบอาณาจักรมด (Ant colony optimization), ขั้นตอนวิธีหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มอนุภาค (Particle Swarm Optimization), ขั้นตอนวิธีหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบนกดุเหว่า (Cuckoo search)

ใกล้เคียง

ความฉลาดแบบกลุ่ม ความฉลาดทางอารมณ์ ความฉลาดทางการเงิน (ธุรกิจ) ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ไทย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศไทย ความรัก ความจำ ความลับของนางฟ้า ความสนใจต่อสิ่งภายนอก-ความสนใจต่อสิ่งภายใน

แหล่งที่มา

WikiPedia: ความฉลาดแบบกลุ่ม http://genevalunch.com/blog/2011/05/04/altruism-he... http://www.inderscience.com/filter.php?aid=22775 http://springerlink.com/content/w2453h31g9527157/ http://dora.cwru.edu/msb/pubs/makMSpres.pdf http://jusci.net/node/1811 //doi.org/10.1007%2Fs00707-009-0270-4 //doi.org/10.1023%2FA:1016568309421 //dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pbio.1000615 http://www.plosbiology.org/article/fetchObjectAtta... http://www.iste.co.uk/?searchtext=clerc&ACTION=Sea...