จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครพนม

จังหวัดนครพนม

จังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตั้งอยู่ในแอ่งสกลนคร นับเป็นเมืองชายแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ความสวยงามของทิวทัศน์ และมีความหลากหลายของวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ รวมทั้งประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมีพระธาตุพนมเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมือง พื้นที่ด้านเหนือและตะวันออกของจังหวัดติดกับแม่น้ำโขงโดยตลอด

จังหวัดนครพนม

ผู้ว่าราชการ นายสยาม ศิริมงคล
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2561)
เว็บไซต์ จังหวัดนครพนม
โทรสาร 0 4251 1287, 0 4251 1574, 0 4251 4262
ISO 3166-2 TH-48
อักษรโรมัน Nakhon Phanom
อักษรไทย นครพนม
ประชากร 718,028 คน[2] (พ.ศ. 2560)
(อันดับที่ 35)
ความหนาแน่น 130.25 คน/ตร.กม.
(อันดับที่ 36)
ดอกไม้ กันเกรา
ที่ตั้ง ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
พื้นที่ 5,502.670 ตร.กม.[1]
(อันดับที่ 38)
ต้นไม้ กันเกรา
โทรศัพท์ 0 4251 1287, 0 4251 1574, 0 4251 4262

ใกล้เคียง

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสงขลา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดชลบุรี จังหวัดของประเทศไทย จังหวัดเลย จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา