จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครพนม

จังหวัดนครพนม

จังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตั้งอยู่ในแอ่งสกลนคร นับเป็นเมืองชายแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ความสวยงามของทิวทัศน์ และมีความหลากหลายของวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ รวมทั้งประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมีพระธาตุพนมเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมือง พื้นที่ด้านเหนือและตะวันออกของจังหวัดติดกับแม่น้ำโขงโดยตลอด

จังหวัดนครพนม

ที่ตั้ง ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เว็บไซต์ จังหวัดนครพนม
ประชากร 718,028 คน[2] (พ.ศ. 2560)
(อันดับที่ 35)
ความหนาแน่น 130.25 คน/ตร.กม.
(อันดับที่ 36)
พื้นที่ 5,502.670 ตร.กม.[1]
(อันดับที่ 38)
ดอกไม้ กันเกรา
อักษรไทย นครพนม
โทรศัพท์ 0 4251 1287, 0 4251 1574, 0 4251 4262
โทรสาร 0 4251 1287, 0 4251 1574, 0 4251 4262
ผู้ว่าราชการ นายสยาม ศิริมงคล
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2561)
ISO 3166-2 TH-48
อักษรโรมัน Nakhon Phanom
ต้นไม้ กันเกรา

ใกล้เคียง

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชลบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดของประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงราย