จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา เป็นจังหวัดหนึ่งตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย มีพื้นที่ 4,521.078 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 532,326 คน อาณาเขตทางใต้ติดกับประเทศมาเลเซีย เป็นจังหวัดเดียวในภาคใต้ที่ไม่ติดทะเล[4] และเป็นจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย ดังปรากฏในคำขวัญประจำจังหวัดคือ "ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน"[5]จังหวัดยะลาเป็นหนึ่งในสี่จังหวัดที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และเป็นหนึ่งในสามจังหวัดที่ประชากรส่วนใหญ่ใช้ภาษามลายูปัตตานีในการสื่อสาร ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายมลายู รองลงมาคือชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวไทยพุทธ อย่างไรก็ตามยะลาถือเป็นจังหวัดที่ดำรงความเป็นพหุวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจน เพราะมีความแตกต่างกันทั้งด้านเชื้อชาติ ภาษา และศาสนา แต่ชนทุกกลุ่มยังคงรักษาวิถีชีวิตและประเพณีของตนไว้อย่างเหนียวแน่น[6]

จังหวัดยะลา

ผู้ว่าราชการ ชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ [1]
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2562)
เว็บไซต์ จังหวัดยะลา
โทรสาร 0 7321 1586
อักษรโรมัน Yala
ISO 3166-2 TH-95
ประชากร 532,326 คน[3] (พ.ศ. 2561)
(อันดับที่ 49)
อักษรไทย ยะลา
ความหนาแน่น 117.74 คน/ตร.กม.
ดอกไม้ พิกุล
ที่ตั้ง ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
สัตว์น้ำ ปลาพลวงชมพู
พื้นที่ 4,521.078 ตร.กม.[2]
(อันดับที่ 47)
ต้นไม้ อโศกเหลือง
โทรศัพท์ 0 7322 1014

ใกล้เคียง

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชลบุรี จังหวัดของประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แหล่งที่มา

WikiPedia: จังหวัดยะลา http://110.164.58.164/yala_poc/report/sar/report/r... http://nikrakib.blogspot.com/2013/08/blog-post.htm... http://maps.google.com/?ie=UTF8&ll=6.55,101.29&spn... http://www.multimap.com/map/browse.cgi?lat=6.55&lo... http://maps.pnylink.com http://www.ryt9.com/s/cabt/146831 http://spmcnews.com/?p=12380 http://spmcnews.com/?p=15332 http://www.terraserver.com/imagery/image_gx.asp?cp... http://www.thaiheritage.net/nation/oldcity/yala7.h...