จังหวัดยโสธร
จังหวัดยโสธร

จังหวัดยโสธร

ยโสธร เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย เดิมชื่อ บ้านสิงห์ท่า, เมืองยศสุนทร เป็นเมืองเก่าแก่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำชี มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 200 ปี ถูกจัดตั้งขึ้นโดยคณะปฏิวัติของจอมพลถนอม กิตติขจร ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 70 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2515 อันให้แยกอำเภอยโสธร อำเภอกุดชุม อำเภอเลิงนกทา อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย และอำเภอป่าติ้ว ออกจากจังหวัดอุบลราชธานี แล้วรวมกันตั้งเป็นจังหวัดยโสธร และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2515 สืบไป โดยมีชัยทัต สุนทรพิพิธ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรคนแรก[3]

จังหวัดยโสธร

ผู้ว่าราชการ ประเสริฐ ลือชาธนานนท์
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2562)
เว็บไซต์ จังหวัดยโสธร
โทรสาร 0 4571 4212
อักษรโรมัน Yasothon
ISO 3166-2 TH-35
อักษรไทย ยโสธร
ประชากร 539,542 คน[2] (พ.ศ. 2560)
(อันดับที่ 46)
ความหนาแน่น 129.64 คน/ตร.กม.
(อันดับที่ 35)
ดอกไม้ บัวแดง
ที่ตั้ง ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
สัตว์น้ำ ปลาชะโอน
ชื่อไทยอื่น ๆ บ้านสิงห์ท่า, เมืองยศสุนทร
พื้นที่ 4,161.664 ตร.กม.[1]
(อันดับที่ 54)
ต้นไม้ ยางนา
โทรศัพท์ 0 4571 2722

ใกล้เคียง

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชลบุรี จังหวัดของประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แหล่งที่มา

WikiPedia: จังหวัดยโสธร http://maps.google.com/?ie=UTF8&ll=15.79,104.15&sp... http://www.multimap.com/map/browse.cgi?lat=15.79&l... http://www.terraserver.com/imagery/image_gx.asp?cp... http://www.globalguide.org?lat=15.79&long=104.15&z... http://www.wikimapia.org/maps?ll=15.79,104.15&spn=... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_58 http://www.dopa.go.th/padmic/jungwad76/jungwad76.h... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2515/D/... http://www.yasothon.go.th/