ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข

พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข (7 สิงหาคม 2498 -) สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตราชองครักษ์พิเศษ[1] ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อดีตเสนาธิการทหารบก อดีตเจ้ากรมยุทธการทหารบก อดีตรองหัวหน้าส่วนยุทธการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข

ศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 15
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 26
ยศ พลเอก
คู่สมรส วรรัตน์ เฉลิมสุข
ก่อนหน้า พลเอก อักษรา เกิดผล
เกิด 7 สิงหาคม พ.ศ. 2498 (64 ปี)
รับใช้ กองทัพบกไทย
ถัดไป พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร