ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข

พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข (7 สิงหาคม 2498 -) สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตราชองครักษ์พิเศษ[1] ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อดีตเสนาธิการทหารบก อดีตเจ้ากรมยุทธการทหารบก อดีตรองหัวหน้าส่วนยุทธการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข

ก่อนหน้า พลเอก อักษรา เกิดผล
ถัดไป พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร
รับใช้ กองทัพบกไทย
ศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 15
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 26
คู่สมรส วรรัตน์ เฉลิมสุข
เกิด 7 สิงหาคม พ.ศ. 2498 (64 ปี)
ยศ พลเอก