ช็อน ดู-ฮวัน
ช็อน ดู-ฮวัน

ช็อน ดู-ฮวัน

ช็อน ดู-ฮวัน (อักษรโรมัน: Chun Doo-hwan; เกิด 18 มกราคม พ.ศ. 2474) เคยเป็นทหารของกองทัพสาธารณรัฐเกาหลี และเป็นผู้นำของรัฐบาลเผด็จการของประเทศเกาหลีใต้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2531 ชอนได้ถูกศาลตัดสินประหารชีวิตเมื่อปี พ.ศ. 2539 เนื่องจากการจัดการกับผู้ชุมนุมในขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยในกวางจูอย่างเข้มงวดและรุนแรงเกินเหตุ แต่ในเวลาต่อมาได้รับอภัยโทษจากประธานาธิบดีคิม ย็อง-ซัมด้วยคำแนะนำของประธานาธิบดีคนต่อมาคิม แด-จุง ซึ่งเคยถูกช็อน ดู-ฮวันตัดสินประหารชีวิตเมื่อ 20 ปีก่อน

ช็อน ดู-ฮวัน

ลายมือชื่อ
คู่สมรส อี ซุน-จา (2501–ปัจจุบัน)
ก่อนหน้า ชเว กยู-ฮา
พรรคการเมือง สาธารณรัฐประชาธิปไตย
เกิด 18 มกราคม พ.ศ. 2474 (88 ปี)
ฮับช็อน เกาหลีภายใต้การปกครองของญี่ปุ่น
ถัดไป โน แท-อู
ศาสนา พุทธ (เดิมนับถือโรมันคาทอลิก)