ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ (อังกฤษ: software) หรือ ส่วนชุดคำสั่ง [1] หรือบางครั้งมีการสะกดว่า ซอฟ‌ท์แวร์ เป็นส่วนของระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล ซอฟต์แวร์นั้นนอกจากจะสามารถใช้งานบนคอมพิวเตอร์ได้แล้ว ยังสามารถใช้งานบนเครื่องใช้ หรืออุปกรณ์อื่น เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือหุ่นยนต์ในโรงงาน หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ คำว่า "ซอฟต์แวร์" ใช้ครั้งแรกโดย จอห์น ดับเบิลยู. เทอร์กีย์ (John W. Turkey) ในปี พ.ศ. 2500 (ค.ศ. 1957) โดยแนวคิดของซอฟต์แวร์ปรากฏครั้งแรกในเรียงความของแอลัน ทัวริง บิดาของวิทยาการคอมพิวเตอร์ กล่าวกันว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชิ้นแรกของโลกเขียนโดยเอดา ไบรอน เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับเครื่องวิเคราะห์ (analytical engine) ของชาร์ลส แบบเบจ

ใกล้เคียง

ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์เพื่อความร่วมมือ ซอฟต์แวร์เสรี ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ซอฟต์แวร์จำกัดสิทธิ์ ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์เน้นปริมาณ ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ ซอฟต์แวร์สำนักงาน ซอฟต์แวร์ที่อาจจะไม่พึงปรารถนา