ฐานานุกรมปิศาจ

ฐานานุกรมปิศาจ (Pseudomonarchia Daemonum) มีเนื้อหาเกี่ยวกับปิศาจ โดยได้บรรยายลักษณะและระดับชั้นของปิศาจแต่ละตนเอาไว้ภายใน ปรากฎอยู่ในภาคผนวกของหนังสือ De praestigiis daemonum ของ โยฮันน์ วายเออร์ (Johann Weyer) และตีพิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1577 หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นมาก่อนกุญแจย่อยของโซโลมอน และมีความแตกต่างกัน นั่นคือมีจำนวนปิศาจจำนวน 69 ตน (กุญแจย่อยของโซโลมอนมีปิศาจจำนวน 72 ตน) และสปิริตหลายตนมีภาพลักษณ์ที่ดีกว่า ปิศาจที่ไม่มีในหนังสือเล่มนี้ ได้แก่ วาสซาโก, ซีเร, ดันทาเลียน และ อันโดรมาเลียส ส่วนปิศาจที่ไม่มีในกุญแจย่อยของโซโลมอนคือ พรูฟลาส [1]