ดนตรี
ดนตรี

ดนตรี

ดนตรี (อังกฤษ: music) คือ เสียงและโครงสร้างที่จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบแบบแผน ซึ่งมนุษย์ใช้ประกอบกิจกรรมศิลปะที่เกี่ยวข้องกับเสียง โดยดนตรีนั้นแสดงออกมาในด้านระดับเสียง (ซึ่งรวมถึงท่วงทำนองและเสียงประสาน) จังหวะ และคุณภาพเสียง (ความต่อเนื่องของเสียง พื้นผิวของเสียง ความดังค่อย) นอกจากดนตรีจะใช้ในด้านศิลปะได้แล้ว ยังสามารถใช้ในด้านสุนทรียศาสตร์ การสื่อสาร ความบันเทิง รวมถึงใช้ในงานพิธีการต่าง ๆ ได้[1]

ใกล้เคียง

ดนตรี ดนตรีเกาหลีใต้ใน พ.ศ. 2567 ดนตรีเกาหลีใต้ใน พ.ศ. 2565 ดนตรีเกาหลีใต้ใน พ.ศ. 2566 ดนตรีไทย ดนตรีคลาสสิก ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์ ดนตรีสมัยบารอก ดนตรีประกอบของแกรนด์เธฟต์ออโต V ดนตรีสมัยโรแมนติก