ดาวยูเรนัส
ดาวยูเรนัส

ดาวยูเรนัส

ดาวยูเรนัส (ภาษาอังกฤษ:Uranus ยูเรนัส หรือ มฤตยู) เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่ 7 ในระบบสุริยะ จัดเป็นดาวเคราะห์แก๊ส มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 50,724 กิโลเมตร นับได้ว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่3 ในระบบสุริยะของเรา ยูเรนัสถูกตั้งชื่อตามเทพเจ้ายูเรนัส(Ouranos) ของกรีก สัญลักษณ์แทนดาวยูเรนัส คือ หรือ (ส่วนใหญ่ใช้ในดาราศาสตร์) ชื่อไทยของยูเรนัส คือ ดาวมฤตยูผู้ค้นพบดาวยูเรนัส คือ เซอร์วิลเลียม เฮอร์เชล(Sir William Herschel) พบในปี พ.ศ. 2324 (ค.ศ. 1781)ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 (ค.ศ. 1977) นักดาราศาสตร์จากหอดูดาวไคเปอร์แอร์บอร์น (James L. Elliot, Edward W. Dunham, and Douglas J. Mink using the Kuiper Airborne Observatory) ค้นพบว่า ดาวยูเรนัสมี วงแหวนจางๆโดยรอบและเราก็ได้เห็นรายละเอียด ของดาวยูเรนัสพร้อมทั้งวงแหวน และดวงจันทร์บริวารในปี พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986) เมื่อยานวอยเอเจอร์ 2 (Voyager 2) เคลื่อนผ่าน

ดาวยูเรนัส

พื้นที่ผิว: 8.084×109 กม.²
(15.849×โลก)
เดคลิเนชันของขั้วเหนือ: −15.175°
องค์ประกอบ: 83% ไฮโดรเจน
15% ฮีเลียม
1.99% มีเทน
0.01% แอมโมเนีย
0.00025% อีเทน
0.00001% อะเซทิลีน
ไฮโดรเจนฟอสไฟด์ ปริมาณน้อยมาก
คาร์บอนมอนอกไซด์ ปริมาณน้อยมาก
ลองจิจูดของจุดโหนดขึ้น: 74.22988°
คาบดาราคติ: 30,708.1600 วัน
(84.07 ปีจูเลียน)
คาบซินอดิก: 369.55 วัน
คาบการหมุนรอบตัวเอง: 0.718333333 วัน
(17 ชม. 14 นาที 24.00000 วินาที)
กึ่งแกนเอก: 2,870,972,220 กม.
(19.19126393 หน่วยดาราศาสตร์)
เส้นผ่านศูนย์กลางตามแนวศูนย์สูตร: 51,118 กม.
(4.007×โลก)
ความหนาแน่นเฉลี่ย: 1.318 กรัม/ซม.³
ความเร็วการหมุนรอบตัวเอง: 2.59 กม./วินาที
(9,320 กม./ชม.)
ระยะมุมจุดใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด: 96.73436°
ระยะจุดใกล้โลกที่สุด: ?
ระยะจุดไกลดวงอาทิตย์ที่สุด: 3,006,389,405 กม.
(20.09647190 หน่วยดาราศาสตร์)
อัตราเร็วต่ำสุดในวงโคจร: 6.485 กม./วินาที
ความเร็วหลุดพ้น: 21.29 กม./วินาที
ไรต์แอสเซนชันของขั้วเหนือ: 257.31°
(17 ชม. 9 นาที 15 วินาที)
ความเอียงของแกน: 97.77°
อุณหภูมิพื้นผิว:   เคลวินต่ำสุดเฉลี่ยสูงสุด
ต่ำสุดเฉลี่ยสูงสุด
59 K68 K
ระยะจุดใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด: 2,735,555,035 กม.
(18.28605596 หน่วยดาราศาสตร์)
ระยะจุดไกลโลกที่สุด: ?
อัตราเร็วเฉลี่ยในวงโคจร: 6.795 กม./วินาที
ปริมาตร: 6.834×1013 กม.³
(63.086×โลก)
อัตราส่วนสะท้อน: 0.51
เส้นรอบวงของวงโคจร: 18.029 เทระเมตร
(120.515 หน่วยดาราศาสตร์)
ความดันบรรยากาศที่พื้นผิว: 120 กิโลปาสกาล
อัตราเร็วสูงสุดในวงโคจร: 7.128 กม./วินาที
ความเอียง: 0.76986°
(6.48° กับศูนย์สูตรดวงอาทิตย์)
ความโน้มถ่วงที่ศูนย์สูตร: 8.69 เมตร/วินาที²
(0.886 จี)
เส้นผ่านศูนย์กลางตามแนวขั้ว: 49,946 กม.
(3.929×โลก)
มวล: 8.6832×1025กก.
(14.536×โลก)
ความเยื้องศูนย์กลาง: 0.04716771
อุณหภูมิ: 55 K (ที่ยอดเมฆ)
จำนวนดาวบริวาร: 27
ความแป้น: 0.0229