ดาวยูเรนัส
ดาวยูเรนัส

ดาวยูเรนัส

ดาวยูเรนัส (ภาษาอังกฤษ:Uranus ยูเรนัส หรือ มฤตยู) เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่ 7 ในระบบสุริยะ จัดเป็นดาวเคราะห์แก๊ส มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 50,724 กิโลเมตร นับได้ว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่3 ในระบบสุริยะของเรา ยูเรนัสถูกตั้งชื่อตามเทพเจ้ายูเรนัส(Ouranos) ของกรีก สัญลักษณ์แทนดาวยูเรนัส คือ หรือ (ส่วนใหญ่ใช้ในดาราศาสตร์) ชื่อไทยของยูเรนัส คือ ดาวมฤตยูผู้ค้นพบดาวยูเรนัส คือ เซอร์วิลเลียม เฮอร์เชล(Sir William Herschel) พบในปี พ.ศ. 2324 (ค.ศ. 1781)ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 (ค.ศ. 1977) นักดาราศาสตร์จากหอดูดาวไคเปอร์แอร์บอร์น (James L. Elliot, Edward W. Dunham, and Douglas J. Mink using the Kuiper Airborne Observatory) ค้นพบว่า ดาวยูเรนัสมี วงแหวนจางๆโดยรอบและเราก็ได้เห็นรายละเอียด ของดาวยูเรนัสพร้อมทั้งวงแหวน และดวงจันทร์บริวารในปี พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986) เมื่อยานวอยเอเจอร์ 2 (Voyager 2) เคลื่อนผ่าน

ดาวยูเรนัส

อัตราส่วนสะท้อน: 0.51
ความหนาแน่นเฉลี่ย: 1.318 กรัม/ซม.³
ความโน้มถ่วงที่ศูนย์สูตร: 8.69 เมตร/วินาที²
(0.886 จี)
พื้นที่ผิว: 8.084×109 กม.²
(15.849×โลก)
องค์ประกอบ: 83% ไฮโดรเจน
15% ฮีเลียม
1.99% มีเทน
0.01% แอมโมเนีย
0.00025% อีเทน
0.00001% อะเซทิลีน
ไฮโดรเจนฟอสไฟด์ ปริมาณน้อยมาก
คาร์บอนมอนอกไซด์ ปริมาณน้อยมาก
ไรต์แอสเซนชันของขั้วเหนือ: 257.31°
(17 ชม. 9 นาที 15 วินาที)
อัตราเร็วเฉลี่ยในวงโคจร: 6.795 กม./วินาที
ลองจิจูดของจุดโหนดขึ้น: 74.22988°
ระยะจุดใกล้โลกที่สุด: ?
อัตราเร็วต่ำสุดในวงโคจร: 6.485 กม./วินาที
มวล: 8.6832×1025กก.
(14.536×โลก)
ความเยื้องศูนย์กลาง: 0.04716771
ปริมาตร: 6.834×1013 กม.³
(63.086×โลก)
จำนวนดาวบริวาร: 27
กึ่งแกนเอก: 2,870,972,220 กม.
(19.19126393 หน่วยดาราศาสตร์)
คาบการหมุนรอบตัวเอง: 0.718333333 วัน
(17 ชม. 14 นาที 24.00000 วินาที)
เดคลิเนชันของขั้วเหนือ: −15.175°
อุณหภูมิ: 55 K (ที่ยอดเมฆ)
คาบดาราคติ: 30,708.1600 วัน
(84.07 ปีจูเลียน)
ความเอียง: 0.76986°
(6.48° กับศูนย์สูตรดวงอาทิตย์)
ระยะจุดไกลโลกที่สุด: ?
อัตราเร็วสูงสุดในวงโคจร: 7.128 กม./วินาที
ความเร็วหลุดพ้น: 21.29 กม./วินาที
อุณหภูมิพื้นผิว:   เคลวินต่ำสุดเฉลี่ยสูงสุด
ต่ำสุดเฉลี่ยสูงสุด
59 K68 K
ความเร็วการหมุนรอบตัวเอง: 2.59 กม./วินาที
(9,320 กม./ชม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางตามแนวศูนย์สูตร: 51,118 กม.
(4.007×โลก)
เส้นผ่านศูนย์กลางตามแนวขั้ว: 49,946 กม.
(3.929×โลก)
เส้นรอบวงของวงโคจร: 18.029 เทระเมตร
(120.515 หน่วยดาราศาสตร์)
คาบซินอดิก: 369.55 วัน
ความแป้น: 0.0229
ความดันบรรยากาศที่พื้นผิว: 120 กิโลปาสกาล
ระยะมุมจุดใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด: 96.73436°
ระยะจุดไกลดวงอาทิตย์ที่สุด: 3,006,389,405 กม.
(20.09647190 หน่วยดาราศาสตร์)
ความเอียงของแกน: 97.77°
ระยะจุดใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด: 2,735,555,035 กม.
(18.28605596 หน่วยดาราศาสตร์)

ใกล้เคียง