ดาวศุกร์
ดาวศุกร์

ดาวศุกร์

ดาวศุกร์ (อังกฤษ: Venus) เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่ 2 ดาวศุกร์มีเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น 3 เท่าของดวงจันทร์ และ มีขนาดใหญ่กว่าดาวพุธและดาวอังคาร 2 เท่าตัว ชื่อละตินของดาวศุกร์ (Venus) มาจากเทพีแห่งความรักของโรมัน ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์หิน มีขนาดใกล้เคียงกับโลก บางครั้งเรียกว่า "ฝาแฝด" ของโลก แม้ว่าวงโคจรของดาวเคราะห์ทุกดวงจะเป็นวงรี วงโคจรของดาวศุกร์จัดว่าเกือบเป็นวงกลม มีความเยื้องศูนย์กลาง (ความรี) น้อยที่สุดสำหรับวัตถุในธรรมชาติ ดาวศุกร์เป็นวัตถุท้องฟ้าที่สว่างที่สุดเป็นลำดับที่ 3 รองจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ เนื่องจากดาวศุกร์มีวงโคจรใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าโลก จึงมีมุมห่างจากดวงอาทิตย์ไม่เกิน 47.8° มองเห็นได้เฉพาะในเวลาเช้ามืดหรือหัวค่ำเท่านั้น ขณะปรากฏในท้องฟ้าเวลาหัวค่ำทางทิศตะวันตก เรียกว่า "ดาวประจำเมือง" และเมื่อปรากฏในท้องฟ้าเวลาเช้ามืดทางทิศตะวันออก เรียกว่า "ดาวประกายพรึก" หรือ "ดาวรุ่ง"ชาวบาบิโลนโบราณรู้จักดาวศุกร์มาตั้งแต่ราว 1,600 ปีก่อนคริสตกาล แต่เชื่อว่าด้วยความสว่างสุกใสของดาวศุกร์ น่าจะเป็นที่รู้จักมาก่อนหน้านั้นนานแล้วนับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ สัญลักษณ์แทนดาวศุกร์ คือ ♀

ดาวศุกร์

พื้นที่ผิว: 4.60×108 กม.²
(0.147×โลก)
เดคลิเนชันของขั้วเหนือ: 67.16°
องค์ประกอบ: ~96.5% คาร์บอนไดออกไซด์
~3.5% ไนโตรเจน
0.015% ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
0.007% ไอน้ำ
0.002% คาร์บอนมอนอกไซด์
0.0017% อาร์กอน
0.0012% ฮีเลียม
0.0007% นีออน
คาร์บอนิลซัลไฟด์ ปริมาณน้อยมาก
ไฮโดรเจนคลอไรด์ ปริมาณน้อยมาก
ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ ปริมาณน้อยมาก
ลองจิจูดของจุดโหนดขึ้น: 76.68069°
คาบดาราคติ: 224.70096 วัน
(0.6151977 ปีจูเลียน)
ดาวบริวารของ: ดวงอาทิตย์
คาบซินอดิก: 583.92 วัน
คาบการหมุนรอบตัวเอง: 243.0185 วัน
กึ่งแกนเอก: 108,208,926 กม.
0.72333199 หน่วยดาราศาสตร์
เส้นผ่านศูนย์กลางตามแนวศูนย์สูตร: 12,103.7 กม.
(0.949×โลก)
ความหนาแน่นเฉลี่ย: 5.204 กรัม/ซม.³
ความเร็วการหมุนรอบตัวเอง: 6.52 กม./ชม.
ระยะมุมจุดใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด: 54.85229°
ระยะจุดไกลดวงอาทิตย์ที่สุด: 108,941,849 กม.
0.72823128 หน่วยดาราศาสตร์
อัตราเร็วต่ำสุดในวงโคจร: 34.784 กม./วินาที
ความเร็วหลุดพ้น: 10.36 กม./วินาที
ไรต์แอสเซนชันของขั้วเหนือ: 272.76°
(18 ชม. 11 นาที 2 วินาที)
ความเอียงของแกน: 2.64°
อุณหภูมิพื้นผิว:   เคลวินต่ำสุดเฉลี่ยสูงสุด
ต่ำสุดเฉลี่ยสูงสุด
228* K (ยอดเมฆ)737 K773 K
ระยะจุดใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด: 107,476,002 กม.
0.71843270 หน่วยดาราศาสตร์
อัตราเร็วเฉลี่ยในวงโคจร: 35.020 กม./วินาที
ปริมาตร: 9.28×1011 กม.³
(0.857×โลก)
อัตราส่วนสะท้อน: 0.65
เส้นรอบวงของวงโคจร: 0.680 เทระเมตร
(4.545 หน่วยดาราศาสตร์)
ความดันบรรยากาศที่พื้นผิว: 9,321.9 กิโลปาสกาล
อัตราเร็วสูงสุดในวงโคจร: 35.259 กม./วินาที
ความเอียง: 3.39471°
(3.86° กับศูนย์สูตรดวงอาทิตย์)
ความโน้มถ่วงที่ศูนย์สูตร: 8.87 เมตร/วินาที²
(0.904 จี)
มวล: 4.8685×1024 กก.
(0.815×โลก)
ความเยื้องศูนย์กลาง: 0.00677323
จำนวนดาวบริวาร: ไม่มี