ดาวเทียม
ดาวเทียม

ดาวเทียม

ดาวเทียม (อังกฤษ: satellite) คือ สิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์คิดค้นขึ้นเป็นสิ่ง ที่สามารถโคจรรอบโลก โดยอาศัยแรงดึงดูดของโลก ส่งผลให้สามารถโคจรรอบโลกได้ในลักษณะเดียวกันกับที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก และโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ วัตถุประสงค์ของสิ่งประดิษฐ์นี้เพื่อใช้ ทางการทหาร การสื่อสาร การรายงานสภาพอากาศ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์เช่นการสำรวจทางธรณีวิทยาสังเกตการณ์สภาพของอวกาศ โลก ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวอื่น ๆ รวมถึงการสังเกตวัตถุ และดวงดาว ดาราจักร ต่าง ๆ[1]

ใกล้เคียง

ดาวเทียม ดาวเทียมไทยคม ดาวเทียมสปุตนิก 1 ดาวเทียมสำรวจโลก ดาวเทียมไทยโชต ดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมสำรวจคลื่นไมโครเวฟวิลกินสัน ดาวเทียมพ้องคาบโลก ดาวเทียมโอซุมิ ดาวเทียมแบล็กไนต์