ทรูวิชั่นส์

ทรูวิชั่นส์ (อังกฤษ: TrueVisions) หรือเป็นที่รู้จักทั่วไปในชื่อเดิมว่า ยูบีซี (UBC) เป็นสถานีโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย[ต้องการอ้างอิง] บริหารงานโดย บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) มีคำขวัญว่า ทรูวิชั่นส์ มองโลกได้ล้ำกว่า สำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคารทิปโก้ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมี สุภกิต เจียรวนนท์ เป็นประธานคณะกรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร และ อาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา เป็นกรรมการผู้จัดการ[1]

ทรูวิชั่นส์

อุตสาหกรรม กิจการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกในประเทศไทย
ผลิตภัณฑ์ กิจการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกในประเทศไทย
เว็บไซต์ www.truevisionsgroup.com
ประเภท บริษัทมหาชนจำกัด
คำขวัญ เปิดมุมมองใหม่ให้ชีวิต เปิดทรูวิชั่นส์-ยูบีซี (2550)
เปิดมุมมองใหม่ให้ชีวิต เปิดทรูวิชั่นส์ (2551-2556)
ทรูวิชั่นส์ มองโลกได้ล้ำกว่า (2556-ปัจจุบัน)
ที่อยู่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400;
ก่อตั้ง 17 เมษายน พ.ศ. 2532 (30 ปี)
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 (21 ปี)
23 มกราคม พ.ศ. 2550 (13 ปี)
บุคลากรหลัก อาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา
(กรรมการผู้จัดการ)