ทำเนียบรัฐบาลไทย
ทำเนียบรัฐบาลไทย

ทำเนียบรัฐบาลไทย

ทำเนียบรัฐบาล เป็นสถานที่ราชการสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากเป็นสถานที่ทำงานของรัฐบาลไทย นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี, สถานที่ประชุมคณะรัฐมนตรี, สถานที่ต้อนรับบุคคลสำคัญระดับผู้นำต่างประเทศ ซึ่งมาเยือนประเทศไทย และยังใช้เป็นสถานที่จัดรัฐพิธี เช่น งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ เป็นต้น ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 2 ไร่ 3 งาน 44 ตารางวา

ใกล้เคียง

ทำเนียบรัฐบาลไทย ทำเนียบขาว ทำเนียบกำลังรบในยุทธการที่เดียนเบียนฟู ทำเนียบหัวเมือง ทำเนียบนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ทำเนียบท่าช้าง ทำเนียบเซนต์แอนดรูส์ ทำเนียบองคมนตรี ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำเนียบนายกรัฐมนตรีไรช์

แหล่งที่มา

WikiPedia: ทำเนียบรัฐบาลไทย http://maps.google.com/maps?ll=13.763036,100.51207... http://maps.google.com/maps?t=k&q=Thailand&ll=13.7... http://www.multimap.com/map/browse.cgi?lat=13.7630... http://www.terraserver.com/imagery/image_gx.asp?cp... http://www.globalguide.org?lat=13.763036&long=100.... http://www.wikimapia.org/maps?ll=13.763036,100.512... //tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=%... http://www.matichon.co.th/youth/youth.php?tagsub=0... http://www.cabinet.thaigov.go.th/bb_main61.htm http://www.thaigov.go.th